Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or. 0050.446.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 18 lipca 2022 r.

Ikona statystyk

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej

Zarządzenie nr Or.0050.444.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 5 lipca 2022 r

Ikona statystyk

zmieniające zarządzenie nr Or.0050.370.2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości poniżej kwoty 130 000 zł netto, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych („pzp”) w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu.

Zarządzenie nr Or.0050.443.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 5 lipca 2022 r.

Ikona statystyk

zmieniające zarządzenie nr Or.0050.252.2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości równej lub przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł, w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu.

Zarządzenie Nr Or. 0050.442.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 30 czerwca 2022 r.

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników OSP w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.

Zarządzenie Nr Or. 0050.441.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 30 czerwca 2022 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Skalbmierz w 2022 roku.

Zarządzenie Nr Or.0050.440.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmier dnia 28 czerwca 2022 r.

Ikona statystyk

w sprawie składu komisji przetargowej

Zarządzenie Nr Or. 0050.439.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 23 czerwca 2022 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Skalbmierz w 2022 roku.

Zarządzenie Nr Or.0050.436.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmier dnia 14 czerwca 2022 r.

Ikona statystyk

w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości, oraz ustalenia ceny wywoławczej i określenia wysokości wadium.

Zarządzenie Nr Or. 0050.435.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 13 czerwca 2022 r.

Ikona statystyk

w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szcowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Skalbmierz

Zarządzenie Nr Or.0050.434.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 9 czerwca 2022 r.

Ikona statystyk

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2021 rok

Zarządzenie Nr Or. 0050.432.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 1 czerwca 2022 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu

Zarządzenie Nr Or.0050.431.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 31 maja 2022 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w budżecie Maista i Gminy Skalbmierz w 2022 roku

Zarządzenie Nr Or.0050.430.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 25 maja 2022 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w budżecie Maista i Gminy Skalbmierz w 2022 roku

Zarządzenie Nr Or.0050.426.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 10 maja 2022 r.

Ikona statystyk

w sprawie zatwierdzenia konkursu przeprowadzonego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora

Zarządzenie Nr Or.0050.417.2022 Burmistrza miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 7 kwietnia 2022 r.

Ikona statystyk

w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Topoli


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-09-30 10:31:49, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)