Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

„Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skalbmierz”.

Ikona statystyk

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Numer postępowania: IZP.271.7.2022

Skalbmierz, dnia 22.08.2022 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Gmina Skalbmierz, ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz, informuje, że w dniu 13.07.2022 r. o godz. 11:00 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawa Pzp”] pn.  „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skalbmierz”.

 

W postępowaniu wpłynęły 2 oferty.

 

Po dokonaniu otwarcia, Zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu
22.08.2022 r.

 

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 253 ustawy P.z.p Zamawiający informuje, że 
w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 WKP ENERGY ŁUKASZ PIÓRECKI, ul. Czesława Miłosza 4, 05-532 Tomice,  która uzyskała najwyższą liczbę punktów:

Numer oferty

Nazwa i siedziba wykonawcy

Ilość

punktów

w kryterium cena brutto

Ilość punktów w kryterium

Dodatkowy okres gwarancji jakości

Ilość

punktów łącznie

1

WKP ENERGY ŁUKASZ PIÓRECKI,

ul. Czesława Miłosza 4,

05-532

Tomice

50,73

40,00

90,73

 

 

Oferty pozostałych Wykonawców ocenione zostały następująco:

 

Numer oferty

Nazwa i siedziba wykonawcy

Powód odrzucenia oferty

2

ELEKTROTECH EWELINA MUCHA

Sancygniów 80

28-440 Działoszyce

Zamawiający  wezwał Wykonawcę  do przedłożenia podmiotowych środków dowodowych (art. 274 ust. 1). Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył kompletu dokumentów, dlatego korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 128 ust. 1 ustawy Pzp w dniu 26.07.2022 roku Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy z wezwaniem do uzupełnienia dokumentów dot. uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych.

Wykonawca w wyznaczonym terminie  nie złożył uzupełnienia.

 

Brak odpowiedzi na uzupełnienie dokumentów z wezwania skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 2 ppkt c) ustawy P.z.p.

   Zgodnie  z art. 98 ust. 6 pkt 1 ustawy
P.z.p. Zamawiający zatrzymuje wadium Wykonawcy.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Katarzyna Pisarek
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
2022-08-22
Data publikacji:
2022-08-22
Data ostatniej zmiany:
2022-08-22

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-05 10:49:30, zmian dokonał(a): pszmigiel

WCAG 2.0 (Level AA)