Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Numer referencyjny: IZP.271.4.2022

 

Skalbmierz,06.05.2022 r.

 

I N F O R M A C J A  O  W Y B O R Z E

O F E R T Y  N A J K O R Z Y S T N I E J S Z E J

 

Gmina Skalbmierz, ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz, informuje, że w dniu 22.04.2022 r. o godz. 11:00 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawa Pzp”] pn.  „Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Skalbmierz.”

 

W postępowaniu wpłynęło 6 ofert.

 

Po dokonaniu otwarcia, Zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu
06.05.2022 r.

 

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 253 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że 
w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Zadanie nr 1: STAR BUDOWA INWESTYCJE Sp. z o.o., Tychów Stary 75, 27-220 Mierzec,  która uzyskała najwyższą liczbę punktów:

 

Numer oferty

Nazwa i siedziba wykonawcy

Ilość

punktów

w kryterium cena brutto

Ilość punktów w kryterium

Doświadczenie osób wyznaczonych do

realizacji

zamówienia

Ilość punktów w kryterium

Wydłużony okres

udzielonej gwarancji jakości

Ilość

punktów łącznie

 

 

Zadanie nr 1

 

 

5

STAR BUDOWA INWESTYCJE Sp. z o.o.

Tychów Stary 75

27-220 Mierzec

60,00

20,00

20,00

100,00

 

 

Zadanie nr 2: PRODIM sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Blokowa 14, 31-752 Nowa Huta / Kraków,

która uzyskała najwyższą liczbę punktów:

 

Numer oferty

Nazwa i siedziba wykonawcy

Ilość

punktów

w kryterium cena brutto

Ilość punktów w kryterium

Doświadczenie osób wyznaczonych do

realizacji

zamówienia

 Ilość punktów w kryterium

Wydłużony okres

udzielonej gwarancji jakości

Ilość

punktów łącznie

 

 

Zadanie nr 2

 

 

2

 PRODIM sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

ul. Blokowa 14

31-752 Nowa Huta / Kraków

60,00

20,00

20,00

100,00

 

Zadanie nr 3: WALKOR Zakład Robót Drogowych i Ogólnobudowlanych, ul. Wiśniowa 28, Bosutów 32-086 Węgrzce, która uzyskała najwyższą liczbę punktów:

 

Numer oferty

Nazwa i siedziba wykonawcy

Ilość

punktów

w kryterium cena brutto

Ilość punktów w kryterium

Doświadczenie osób wyznaczonych do

realizacji

zamówienia

Ilość punktów w kryterium

Wydłużony okres

udzielonej gwarancji jakości

Ilość

punktów łącznie

 

 

Zadanie nr 3

 

 

4

WALKOR Zakład Robót Drogowych i Ogólnobudowlanych

ul. Wiśniowa 28, Bosutów

32-086 Węgrzce  

60,00

20,00

20,00

100,00

 

 

Oferty pozostałych Wykonawców ocenione zostały następująco:

 

Numer oferty

Nazwa i siedziba wykonawcy

Ilość

punktów

w kryterium cena brutto

Ilość punktów w kryterium

Doświadczenie osób

wyznaczonych do

realizacji

zamówienia

Ilość punktów w kryterium

Wydłużony okres

udzielonej gwarancji jakości

Łączna ilość punktów

 

 

Zadanie nr 1

 

 

 1

Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. Z o.o.

ul. Zakładowa 17

26-052 Sitkówka-Nowiny

42,62

20,00

20,00

82,62

2

PRODIM sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

ul. Blokowa 14

31-752 Nowa Huta / Kraków

53,13

20,00

20,00

93,13

4

WALKOR Zakład Robót Drogowych i Ogólnobudowlanych

ul. Wiśniowa 28, Bosutów

32-086 Węgrzce

55,48

20,00

20,00

95,48

 

 

Zadanie nr 2

 

 

2

Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. Z o.o.

ul. Zakładowa 17

26-052 Sitkówka-Nowiny

45,56

20,00

20,00

85,56

5

STAR BUDOWA INWESTYCJE Sp. z o.o.

Tychów Stary 75

27-220 Mierzec

55,52

20,00

20,00

95,52

 

 

Zadanie nr 3

 

 

1

Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. Z o.o.

ul. Zakładowa 17

26-052 Sitkówka-Nowiny

40,19

20,00

20,00

80,19

2

PRODIM sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

ul. Blokowa 14

31-752 Nowa Huta / Kraków

53,06

20,00

20,00

93,06

3

PRIMA-KOP Grzegorz Wawrzeń

Niegardów 60

32-104 Koniusza

53,28

20,00

20,00

93,28

5

STAR BUDOWA INWESTYCJE Sp. z o.o.

Tychów Stary 75

27-220 Mierzec

49,45

20,00

20,00

89,45

6

Przedsiębiorstwo Drogowe

„WOJTRANS” Sp. z o.o.

Ul. Bartosza Głowackiego 93

28-300 Jędrzejów

58,53

20,00

20,00

98,53

 

 

 

                                                                         

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Katarzyna Pisarek
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2022-05-06
Data publikacji:
2022-05-06
Data ostatniej zmiany:
2022-05-06

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-06-29 14:36:08, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)