Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Tempoczów Kolonia i Przybenice.

Ikona statystyk

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

Skalbmierz, 13.04.2022 r.

 

 

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

o udzielenie zamówienia

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na podstawie art. 275 pkt 1 pn.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Tempoczów Kolonia i Przybenice.”

 

Zamawiający Gmina Skalbmierz, ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz, działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 pn.: Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Tempoczów Kolonia i Przybenice.”

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostaje unieważnione na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy, zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.

 

W postępowaniu wpłynęła 1 oferta.

 

 Wykonawca zgodnie z  rozdz. XV ust. 2 SWZ miał termin na składanie ofert do 12.04.2022r. do godziny 9:00, do wyznaczonej godziny nie zostało wniesione wadium, co skutkuje odrzuceniem oferty przez Zamawiającego na podstawie art. 226 ust.1 pkt 14 ustawy Pzp (wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3)- zgodnie z rozdz. XII ust. 1 SWZ.

 

Zamawiający zatem unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Tempoczów Kolonia  i Przybenice.”

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Katarzyna Pisarek
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2022-04-13
Data publikacji:
2022-04-13
Data ostatniej zmiany:
2022-04-13

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-06-29 14:36:08, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)