Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Informacja dla Wykonawców nr 1

Ikona statystyk

Numer referencyjny: IZP.271.8.2021

Skalbmierz, dnia 22.09.2021 r.

 

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

„Zakup i montaż mebli na wymiar i mebli gotowych dla Ośrodka Zdrowia w Skalbmierzu”

 

Zamawiający działając na podstawie art. 284 i art.286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawa Pzp”] udziela odpowiedzi  na zadane pytania:

 

Pytanie:

Według opisu zamówienia meble mają być wykonane z płyty drewnopodobnej w dwóch opcjach:

- ZWYKŁA

- OGNIOTRWAŁA.

Proszę o określenie czy ma to być płyta zwykła czy ogniotrwała, ponieważ płyta ogniotrwała jest znacznie droższa od zwykłej.

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że z płyty ogniotrwałej należy wykonać meble w archiwum i w recepcji natomiast pozostałe meble z płyty zwykłej.

 

 

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający informuje, iż przesuwa termin składania                             i otwarcia ofert.

 

Aktualnie obowiązujący termin składania ofert to 28.09.2021 r.

 

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść SWZ w:

 

  1. rozdziale XI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni tj. do dnia 27.10.2021 r.

  1. rozdziale XV ust. 2 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 28.09.2021 r. do godz. 09:00

 

  1. rozdziale XVI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.09.2021 o godzinie 10:00.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Piotr Szota
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-09-22
Data ostatniej zmiany:
2021-09-22

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-11-30 12:27:41, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)