Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne dokumentu Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne

dokumentu Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Miasta i Gminy Skalbmierz

 

            Przeprowadzone zostały konsultacje społeczne dokumentu Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Miasta i Gminy Skalbmierz, które miały na celu zebranie od interesariuszy uwag, opinii i propozycji zmian ww. dokumentu. Diagnoza będzie stanowiła podstawę do opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Skalbmierz na  lata 2022–2030.

 

            Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 26.11.2021 r. do dnia 03.12.2021 r. w następujących formach:

  1. Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć:
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@skalbmierz.eu, wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – Diagnoza Skalbmierz”.
  • drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz, ul.  T.  Kościuszki 1, 28-530z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – Diagnoza Skalbmierz”.
  • bezpośrednio do sekretariatu lub dziennika podawczego w budynku Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz w godzinach pracy Urzędu.

 

 

            Formularz konsultacyjny, ankieta oraz Diagnoza wraz z załącznikami dostępne były od 26.11.2021 r.:

  • w wersji papierowej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz, w sekretariacie oraz dzienniku podawczym;
  • w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz (www.skalbmierz.eu) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz (www.skalbmierz.eobip.pl)

 

            W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne formularze uwag.

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Ewa Pozłótka
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2021-12-10
Data publikacji:
2021-12-10
Data ostatniej zmiany:
2021-12-10

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-05 12:02:07, zmian dokonał(a): pszmigiel

WCAG 2.0 (Level AA)