Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zezwolenie na lokalizację zjazdu.

Ikona statystyk

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1264)
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.1545).

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek.
 2. Plan (projekt) zagospodarowania nieruchomości w skali 1:1000 lub 1:500 z naniesioną lokalizacją zjazdu.
 3. Kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości.
 4. Kopia decyzji o warunkach zabudowy (jeśli wymagana).
 5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na lokalizację zjazdu
  z drogi publicznej (jeśli dotyczy).
 6. Pełnomocnictwo podlegające opłacie skarbowej w wysokości 17 zł (jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest będzie w postępowaniu przez pełnomocnika).

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia: zezwolenie nie podlega opłacie skarbowej, jeżeli zjazd jest elementem infrastruktury dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego. W pozostałych przypadkach opłata skarbowa wynosi – 82,00 zł. Opłatę wnosi się w kasie urzędu  lub na wskazany rachunek bankowy z chwilą odbioru decyzji.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17,00 zł.

Czas realizacji usługi:

30 dni od dnia złożenia wniosku

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

ul. Kościuszki 1

28-530 Skalbmierz

Nr pokoju: 3

Nr telefonu: 41 352 90 85 wew. 213

Godziny pracy: poniedziałek – piątek    715 – 1515

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, w terminie 14 od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz.

Uwagi:

Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu może wystąpić inwestor osobiście lub przez pełnomocnika. Wskazane jest, aby pełnomocnikiem był projektant opracowujący projekt techniczny całości dokumentacji technicznej.

 Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu, 28-530 Skalbmierz, ul. T. Kościuszki 1     e-poczta:   sekretariat@skalbmierz.eu    www.skalbmierz

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Robert Kabat
Informację wprowadził:
Paweł Pietrzyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-10-01
Data ostatniej zmiany:
2020-10-01

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-11-24 13:16:42, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)