Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym.

Ikona statystyk

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.1545).
 5. Uchwała nr XX/86/2020 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Skalbmierz.
 6. Uchwała nr XXIII/103/2020 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XX/86/2020 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 22 stycznia 2020 r. wsprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Skalbmierz.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek.
 2. Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesioną lokalizacją reklamy – 2 egz.
 3. Zwymiarowany projekt graficzny (szkic) reklamy – 2 egz.
 4. Kserokopia / oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
 5. Zgoda właściciela słupów bądź innych obiektów, na których planowane jest umieszczenie tablicy reklamowej – 1 egz. (kserokopia).

 

Opłaty:

Opłata za umieszczenie reklamy w pasie drogowym: ustala się ją jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa drogowego  i stawki opłaty dziennej. Wysokość opłaty ustalana jest w drodze decyzji na zajęcie pasa drogowego. Opłatę wnosi się po otrzymaniu decyzji na wskazany rachunek bankowy.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17,00 zł.

Czas realizacji usługi:

30 dni od dnia złożenia wniosku

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

ul. Kościuszki 1

28-530 Skalbmierz

Nr pokoju: 3

Nr telefonu: 41 352 90 85 wew. 213

Godziny pracy: poniedziałek – piątek    715 – 1515

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, w terminie 14 od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz.

Uwagi:

Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym  może wystąpić inwestor osobiście lub przez pełnomocnika.

 Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu, 28-530 Skalbmierz, ul. T. Kościuszki 1     e-poczta:   sekretariat@skalbmierz.eu    www.skalbmierz.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Robert Kabat
Informację wprowadził:
Paweł Pietrzk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-10-01
Data ostatniej zmiany:
2020-10-01

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-09-27 15:04:49, zmian dokonał(a): Małgorzata Kozioł

WCAG 2.0 (Level AA)