Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej bądź obiektów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Ikona statystyk

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.).
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).
  4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.1545).
  5. Uchwała nr XX/86/2020 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Skalbmierz.
  6. Uchwała nr XXIII/103/2020 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XX/86/2020 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 22 stycznia 2020 r. wsprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Skalbmierz.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek.
  2. Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesioną lokalizacją planowanej inwestycji – 2 egz.
  3. Kopię decyzji lokalizacyjnej zarządcy drogi.
  4. Pełnomocnictwo podlegające opłacie skarbowej w wysokości 17 zł (jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika).

 

Opłaty:

Opłata za zajęcie pasa drogowego: ustala się ją jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia bądź obiektu i stawki opłaty rocznej. Wysokość opłaty ustalana jest w drodze decyzji, która zostanie wydana po umieszczeniu urządzenia bądź obiektu w pasie drogowym. Opłatę wnosi się po otrzymaniu decyzji na wskazany rachunek bankowy.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17,00 zł.

Czas realizacji usługi:

30 dni od dnia złożenia wniosku

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

ul. Kościuszki 1

28-530 Skalbmierz

Nr pokoju: 3

Nr telefonu: 41 352 90 85 wew. 213

Godziny pracy: poniedziałek – piątek    715 – 1515

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, w terminie 14 od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz.

Uwagi:

Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia bądź obiektu w pasie drogowym  może wystąpić inwestor osobiście lub przez pełnomocnika. Wskazane jest, aby pełnomocnikiem był projektant opracowujący projekt techniczny danej branży lub całości dokumentacji technicznej.

 Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu, 28-530 Skalbmierz, ul. T. Kościuszki 1     e-poczta:   sekretariat@skalbmierz.eu    www.skalbmierz.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Robert Kabat
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
2020-10-01
Data publikacji:
2020-10-01
Data ostatniej zmiany:
2020-10-01

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-11-30 12:27:41, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)