Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

Ikona statystyk

Osoba fizyczna, która planuje usunięcie drzew rosnących na należącej do niej nieruchomości na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej musi dokonać zgłoszenia do Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz jeżeli obwód pnia mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

         •   80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

         •   65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

         •   50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Drzewa o mniejszych niż podane  powyżej obwodach można wycinać z prywatnych nieruchomości bez konieczności dokonywania zgłoszenia. 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

Wymagane dokumenty:

 • Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
 • Mapa lub rysunek określający usytuowanie drzew w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.
 • Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem – do wniosku dołącza się zgodę właściciela.

Opłaty: Decyzja jest zwolniona z opłaty skarbowej

Czas realizacji usługi:

21 dni na dokonanie oględzin od dnia złożenia wniosku

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

       ul. T. Kościuszki 1

       28-530 Skalbmierz

       Nr pokoju: 3

Nr telefonu: 41 352 90 85 wew. 213

Godziny pracy: poniedziałek – piątek    715 – 1515

Tryb odwoławczy: Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, w terminie 14 od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz.

Uwagi:

 1. Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości,
  z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.
 2. Organ jest zobowiązany do dokonania oględzin w terminie 21 dni od doręczenia zgłoszenia.
 3. Po dokonaniu oględzin organ, może w terminie 14 dni wnieść sprzeciw w drodze decyzji administracyjnej. W przypadku jeśli organ nie wniesie sprzeciwu w powyższym terminie wnioskodawca jest uprawniony do usunięcia drzewa.
 4. Organ może przed upływem powyższego terminu wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.
 5. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

 Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu, 28-530 Skalbmierz, ul. Kościuszki 1     e-poczta:   sekretariat@skalbmierz.eu    www.skalbmierz.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Robert Kabat
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
2020-09-30
Data publikacji:
2020-09-30
Data ostatniej zmiany:
2020-09-30

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-11-29 14:50:12, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)