Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Ikona statystyk

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.).
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.1545).

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek.
  2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z proponowaną lokalizacją urządzeń, zaznaczeniem granic, numerów działek i odległości od krawędzi jezdni – 2 egzemplarze.
  3. Pełnomocnictwo podlegające opłacie skarbowej w wysokości 17 zł (jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest będzie w postępowaniu przez pełnomocnika).

Opłaty:

Decyzja jest zwolniona z opłaty skarbowej.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17,00 zł.

Czas realizacji usługi:

30 dni od dnia złożenia wniosku

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

ul. Kościuszki 1

28-530 Skalbmierz

Nr pokoju: 3

Nr telefonu: 41 352 90 85 wew. 213

Godziny pracy: poniedziałek – piątek    715 – 1515

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, w terminie 14 od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz.

Uwagi:

Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń może wystąpić inwestor osobiście lub przez pełnomocnika. Wskazane jest, aby pełnomocnikiem był projektant opracowujący projekt techniczny całości dokumentacji technicznej.

 Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu, 28-530 Skalbmierz, ul. T. Kościuszki 1     e-poczta:   sekretariat@skalbmierz.eu    www.skalbmierz.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Robert Kabat
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
2020-09-30
Data publikacji:
2020-09-30
Data ostatniej zmiany:
2020-09-30

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-11-29 14:50:12, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)