Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Wybory Prezydenta RP 2020

Ikona statystyk

wybory.gov.pl


Informacja i wniosek o udostępnienie spisu wyborców

 

 

Wybory Prezydenta RP 12 lipca 2020 r. - II tura

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r.


Postanowienie Nr 85/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w gminie Skalbmierz


Postanowienie Nr 86/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w gminie Skalbmierz


Informacja dla Męża Zaufania i Obserwatorów Międzynarodowych


 

 

 

Wybory Prezydenta RP 28 czerwca 2020 r.


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


Wyjaśnienia PKW dotyczące zgłoszenia głosowania korespondencyjnego i zgłoszenia kandydatów na czlonków OKW


Informacjia o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.


Uchwała nr 161/2020 PKW z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


Komunikat dotyczący zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników wyborczych oraz samodzielne zgłoszenie kandydatury na członka obwodowej komisji wyborczej


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dn. 8 czerwca2020 r


PREZYDENT 2020 - Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów 28 czerwca 2020


Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 12 czerwca 2020r. w sprawie dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych


Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kadnydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 40 w Kielcach z dnia 15 czerwca 2020 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach


Postanowienie Nr 41/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych


Postanowienie Nr 42/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych


Postanowienie Nr 48/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Skalbmierz


Postanowienie Nr 49/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Skalbmierz


Postanowienie Nr 50/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Skalbmierz


Informacja dla Męża Zaufania i Obserwatorów Międzynarodowych

 

 

Wybory Prezydenta RP 10 maja 2020 r.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie dokonywania dodatkwoych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dn. 9 kwietnia 2020 r


Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych


Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2020-02-18
Data publikacji:
2020-02-18
Data ostatniej zmiany:
2020-07-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-11-24 13:16:42, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)