Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Wybory uzupełniające do RM - 25.08.2019r.

Ikona statystyk

Wybory uzupełniające do RM - 25.08.2019

 

Informacja dla Mężów Zaufania oraz Obserwatorów Społecznych i Międzynarodowych


Informacja o sporządzeniu spisu wyborców w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Skalbmierzu w okręgu wyborczym nr 2 oraz o miejscu, czasie i formie jego udostępnienia


Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Skalbmierzu z dnia 30 lipca 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Skalbmierzu zarządzonych na dzień 25 sierpnia 2019 r.


Postanowienie nr 132/2019 Komisarza Wyborcego w Kielcach II z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Skalbmierzu zarządzonych na dzień 25 sierpnia 2019 r.


Postanowienie nr 132/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w gminie Skalbmierz


Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Skalbmierzu z dnia 29 lipca 2019 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Skalbmierzu zarządzonych na dzień 25 sierpnia 2019 r.


Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 29 lipca 2019 r. o dodatkowych zgłoszeniach do Obwodowej Komisji Wyborczej oraz terminie losowania


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 23 lipca 2019 r.o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Skalbmierzu w okręgu wyborczym nr 2, zarządzonych na dzień 25 sierpnia 2019 r.


Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 19 czerwca 2019 r.o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, które biorą udział w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Skalbmierzu, zarządzonych na dzień 25 sierpnia 2019 r.


Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Skalbmierzu


Postanowienie nr 127/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Skalbmierzu w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Skalbmierzu zarządzonych na dzień 25 sierpnia 2019 r.


Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Skalbmierzu


Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 11 lipca 2019 r. o dodatkowych zgłoszeniach do TKW oraz terminie losowania


Zarządzenie nr Or.0050.77.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 24 czerwca 2019 roku o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Skalbmierzu w wyborach do Rady Miejskiej w Skalbmierzu zarządzonych na dzień 25 sierpnia 2019 r.


Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 19 czerwca 2019 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Skalbmierzu, zarządzonych na dzień 25 sierpnia 2019 r.


Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 19 czerwca 2019 r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Skalbmierzu w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Skalbmierzu, zarządzonych na dzień 25 sierpnia 2019 r.


Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 19 czerwca 2019 r. o sposobie zgłaszania kandydatów do obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Skalbmierz, zarządzonych na dzień 25 sierpnia 2019 r.


Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 19 czerwca 2019 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Skalbmierzu, zarządzonych na dzień 25 sierpnia 2019


Zarządzenie nr 75/2019 WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 17 czerwca 2019r.w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Skalbmierzu w okręgu wyborczym nr 2

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2019-06-19
Data publikacji:
2019-06-19
Data ostatniej zmiany:
2019-08-22

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-11-24 13:16:42, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)