Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Wybory Samorządowe 2018

Ikona statystyk

Informacja dla Mężów Zaufania i Obserwatorów Międzynarodowych


Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Skalbmierzu z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Skalbmierzu z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Skalbmierzu zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Informacja w sprawie udostępnienia spisu wyborców


Postanowienie Komisarza w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych


Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Skalbmierzu z dnia 1 października 2018 roku o przynzanych numerach list kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Skalbmierzu zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku


Komunikat o losowaniu numerów list dla kandydatów w wybroach na radnych Rady Miejskiej w Skalbmierzu zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku


INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 24 września 2018 r. - losowanie komisji

Losowanie odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu, ul. T. Kościuszki 1, pok. 11


Informacja - harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Skalbmierzu


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 18 września 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.


Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 18 września 2018 roku


Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Skalbmierzu


Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Skalbmierzu


Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 sierpnia 2018r. o okręgach wyborczych


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 22 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Skalbmierzu w wyborach do Rady Miejskiej w Skalbmierzu zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych


Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz w sprawie powołania Urzędnika Wyborczego na obszarze Gminy Skalbmierz


Informacja o liczbie i zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcje urzędnika wyborczego


Zarządzenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatow i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego


Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2018-07-12
Data publikacji:
2018-07-12
Data ostatniej zmiany:
2019-04-12

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-11-29 14:50:12, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)