Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz


Wybory Prezydenta RP 2015

Zbieranie statystyk

Informacja Burmistrza dotycząca spisu wyborców

Treść zarządzenia


Plakat wyborczy na wybory Prezydenta RP

Treść zarządzenia


Zarządzenie Nr Or.0050.30.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 20 kwietnia 2015r.w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

Treść zarządzenia


Zarządzenie Nr Or.0050.17.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie miasta i gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015

Treść zarządzenia


Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.


O B W I E S Z C Z E N I E  BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKALBMIERZ z dnia 8 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz uchwały Nr XXIII/124/2012 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie podziału miasta i gminy Skalbmierz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Treść obwieszczenia


Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców - dotyczący spisu wyborców

Treść obwieszczenia


Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2015-03-03
Data publikacji:
2015-03-03
Data ostatniej zmiany:
2019-06-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-02-21 15:13:16, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)