Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Przetargi 2016

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.166.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 6 grudnia 2016r w sprawie ogłoszenia przetargu dotyczące sprzedaży drzew gatunek świerk

Pełna treść zarządzenia


Ogłoszenie: Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz ogłasza przetarg nna odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta i Gminy Skalbmierz

Treść przetargu

Wynik przetargu

Protokół z otwarcia ofert


Ogłoszenie: Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz ogłasza przetarg na remont drogi nr 003533T Kózki - Szczekarzów - Topola od km 2+ 500 do km 3 + 200

Treść przetargu

Wynik przetargu


Zapytanie ofertowe: przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie czynności technicznych rozgraniczenia nieruchomości

Treść zapytania

Informacja o wyniku zapytania


Ogłoszenie: Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz ogłasza przetarg na „Dostawa węgla, miału i eco - groszku do budynków Urzędu Miasta i Gminy oraz szkół podstawowych na terenie gminy Skalbmierz w 2016r”

Treść przetargu

Wynik przetargu


Ogłoszenie: Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz ogłasza przetarg na Remont ulicy 5-go Sierpnia od km 0 + 000 do km 0 + 653, dł. 653 mb., działka ew. nr 429, 432, 935 i od km 0 + 653 do km 0 + 740

Treść przetargu

Wynik przetargu


Ogłoszenie: Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz ogłasza przetarg na Odwodnienie obszaru znajdującego się w obrębie ul. Witosa, 5-go Sierpnia i Kępa w Skalbmierzu

Treść przetargu

Pytania i odpowiedzi

Wynik przetargu


Ogłoszenie: Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz ogłasza przetarg na zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych miasta i gminy Skalbmierz

Treść przetargu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wynik przetargu


Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz ogłasza przetarg na przebudowa ul. Witosa od km 0+000 do km 0+240 dz. nr 123 i od km 0+000 do km 0+110 dz. nr 4/4 w miejscowości Skalbmierz Przebudowa drogi dojazdowej nr 154 od km 0+000 do km 0+425 w miejscowości Sielec Kolonia

Treść przetargu

Wynik przetargu


Ogłoszenie: Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Skalbmierzu

DOWOŻENIA DZIECI I UCZNIÓW ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SKALBMIERZU
(PRZEDSZKOLE MIEJSKIE, PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA ZE SKALBMIERZA, PUBLICZNE GIMNAZJUM)
ORAZ ZESPOŁU SZKÓŁ W TOPOLI (SZKOŁA PODSTAWOWA, GIMNAZJUM) - TEREN GMINY SKALBMIERZ W LATACH SZKOLNYCH 2016/2017
(od 1 września 2016 roku, 2017/2018, (do 29 czerwca 2018 roku)

Treść przetargu

Wynik przetargu


Ogłoszenie: Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz ogłasza przetarg na

„Remont drogi dojazdowej Nr 533 Małoszów - Baski w m. Małoszów od km 0+400 do km 0+800”
„Remont drogi Nr 118 od km 0+750 do km 1+050 w m. Rosiejów”
„Remont drogi Nr 87 od km 0+000 do km 0+200 w m. Tempoczów Rędziny”
„Remont drogi Nr 230 od km 0+580 do km 0+880 w m. Baranów”
„Remont drogi nr 599 w m.Topola od km 0+000 do km 0+500”
 

Treść przetargu

Wynik przetargu


Ogłoszenie: Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz ogłasza przetarg na

„Przebudowa rowów w ciągu drogi gminnej nr 003542T Kobylniki – Seselów od km 0+000 do km 1+800”
„Remont drogi gminnej nr 003543T Kobylniki - Grodzonowice od km 0+000 do km 1+500”
„Przebudowa ulicy Pułaskiego od km 0+000 do km 0+221 dł.221m, dz. ewd. nr 73”

Treść przetargu

Wynik przetargu


Zapytanie ofertowe z dnia 6 kwietnia 2016r: Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz zaprasza do złożenia oferty cenowej za dostawę i rozplanowanie kruszywa drogowego kamiennego frakcji 0-63mm 200 ton, frakcji 31,5-63mm 1300 ton na planowany termin realizacji zadania: od podpisania umowy do 31-08-2016r.

Treść zapytania


Zapytanie ofertowe z dnia 5 kwietnia 2016r: Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz zaprasza do złożenia oferty cenowej za dostawę emulsji asfaltowej i grysów wraz z wbudowaniem na drogach gminnych i dojazdowych w ilości 85 ton

Treść zapytania


Zarządzenie Nr Or.0050.120.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 24 marca 2016r w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości, oraz ustelenia ceny wywoławczej i określenia wysokości wadium

Treść Zarządzenia

Wynik przetargu


Zarządzenie Nr Or.0050.121.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 31 marca 2016r w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnej

Treść Zarządzenia


Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2016-04-01
Data publikacji:
2016-04-01
Data ostatniej zmiany:
2018-07-17

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-06-29 14:36:08, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)