Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.298.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 25 maja 2021 r.

Ikona statystyk

zmieniające zarządzenie nr Or.0050.286.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości, oraz ustalenia ceny wywoławczej i określenia wysokości wadium.

Na podstawie art. 30 ust. I i 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), oraz zarządzenia nr Or.0050.258.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy zarządzam, co następuje:

§ 1 . W zarządzeniu nr Or.0050.286.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości, oraz ustalenia ceny wywoławczej i określenia wysokości wadium zmienia się § 3, który otrzymuje następujące brzmienie: „§ 3. Ustalam termin przetargu na dzień 7 czerwca 2021 r.”

§ 2. W załączniki nr I do zarządzenia nr Or.0050.286.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości, oraz ustalenia ceny wywoławczej i określenia wysokości wadium zmienia się pkt 14 który otrzymuje następujące brzmienie: "14. Termin i mieisce przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 7 czerwca 2021 r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu ul. T. Kościuszki 1.”

§ 3. Zmiany w zarządzeniu oraz w załączniku do zarządzenia nr Or.0050.286.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości, oraz ustalenia ceny wywoławczej i określenia wysokości wadium należy podać do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu, oraz na stronach internetowych „www.skalbmierz.eu” i „www.skalbmierz.eobip.pl”

§ 4. Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2021-06-01
Data publikacji:
2021-06-01
Data ostatniej zmiany:
2021-07-21

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-01-21 15:01:14, zmian dokonał(a): ppietrzyk

WCAG 2.0 (Level AA)