Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skalbmierzu (MGOK)

Ikona statystyk

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY

 

 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skalbmierzu (MGOK)

Prowadzona zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U z 2012r. poz. 189)

 

 

Numer wpisu do rejestru: 01

 

Dział I – Oznaczenie instytucji kultury:  Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skalbmierzu (MGOK)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Pełna i skrócona nazwa instytucji kultury

Przedmiot działalności instytucji kultury

Siedziba i adres instytucji kultury

Oznaczenie organizatora
i aktu o utworzeniu instytucji kultury

Nazwa podmiotu,

z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury

Cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej

Uwagi

Imię
i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpis

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

01.03.2001

 

 

 

 

 

 

 

30.10.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.10.2020

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skalbmierzu (MGOK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skalbmierzu

(MGOK)

Wielokierunkowa działalność rozwijająca i zaspakajająca potrzeby kulturalne mieszkańców gminy Skalbmierz oraz promocja kultury lokalnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wielokierunkowa działalność rozwijająca i zaspakajająca potrzeby kulturalne mieszkańców gminy Skalbmierz oraz promocja kultury lokalnej

ul. Szkolna 1

28-530 Skalbmierz

 

 

 

 

 

 

 

ul. Szkolna 3

28 -530 Skalbmierz

 

 

 

 

 

ul. Szkolna 1

28-530 Skalbmierz

Gmina Skalbmierz

 

Uchwała nr XVIII/144/01

Rady Miejskiej

w Skalbmierzu

z dnia 28.02.2001

 

Uchwała nr XLI/221/2014

Rady Miejskiej w Skalbmierzu

z dnia 30.10.2014

 

 

 

 

 

Uchwała nr XXVI/114/2020

Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 25.06.2020r.

Nie dotyczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie dotyczy

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skalbmierzu (MGOK)

REGON

1286004

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skalbmierzu

REGON

292387001

 

 

 

 

 

 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skalbmierzu

(MGOK)

REGON

001286004

 

Brak

Nie dotyczy

 

 

 

Dział II – Organizacja instytucji kultury:  

1

2

3

4

5

6

7

8

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o złożeniu do rejestru statutu

Imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucją kultury

Imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnień

Nazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury i ich cyfrowe identyfikatory nadane
w systemie informacji publicznej

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpis

1.

 

 

2.

 

 

 

 

3.

01.03.2001

 

 

01.01.2006

 

 

 

 

01.10.2020r.

Uchwała nr XVIII/144/01Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 28 lutego 2001r. w sprawie statutu Placówek Upowszechniania Kultury w Skalbmierzu

 

Uchwała nr XXVI/114/2020 Rady Miejskiej w Skalbmierzu

Dyrektor

Helena Agata Jackiewicz

 

Zastępca Agata Oleksy

 

 

 

 

Helena Agata Jackiewicz

 

Nie dotyczy

 

 

 

 

 

 

 

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

 

 

 

 

 

 

Nie dotyczy

Brak

 

 

 

 

 

 

 

Brak

Nie dotyczy

 

 

 

 

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

Dział III- Mienie instytucji kultury: PLACÓWKI UPOWSZECHNIANIA KUTURY W SKALBMIERZU

1

2

3

4

5

6

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o złożeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowego

Informacja o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymi

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1.

27.02.2012

27.02.2012

Nie dotyczy

Brak

Jadwiga Nanuś

2.

14.01.2013

14.01.2013

Nie dotyczy

Brak

Jadwiga Nanuś

3.

10.01.2014

10.01.2014

Nie dotyczy

Brak

Jadwiga Nanuś

4.

15.01.2015

15.01.2015

Nie dotyczy

Brak

Jadwiga Nanuś

5.

14.01.2016

14.01.2016

Nie dotyczy

Brak

Jadwiga Nanuś

6.

12.01.2017

12.01.2017

Nie dotyczy

Brak

Jadwiga Nanuś

7.

       28.12.2018

28.12.2018

Nie dotyczy

Brak

Jadwiga Nanuś

8.

       28.12.2019r.

  28.12.2019r.

Nie dotyczy

Brak

Jadwiga Nanuś

9. 30.10.2020 30.10.2020 Nie dotyczy Brak Jadwiga Nanuś
10. 12.02.2021 12.02.2021 Niedotyczy Brak Jadwiga Nanuś

 

 

 

 

Dział IV – Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury: PLACÓWKI UPOWSZECHNIANIA KUTURY W SKALBMIERZU

1

2

3

4

5

6

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o połączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kultury

Imię i nazwisko likwidatora

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Nie dotyczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.10.2020r.

Zmiana adresu: Placówki Upowszechniania Kultury w Skalbmierzu

PUK w Skalbmierzu, 28 – 530 Skalbmierz

ul. Szkolna 1

Zmiana w Dziale II Imię i Nazwisko Dyrektora Instytucji Kultury i jego Zastępców

Z-ca Agata Oleksy

Zmiana w Dziale I w skład Placówek Upowszechniania Kultury wchodzi:

Miejsko – Gminna Bibliotek a Publiczna

w Skalbmierzu z siedzibą w  Skalbmierzu

ul. Szkolna 3

Zmiana w dziale I w wyniku podziału Samorządowej Instytucji Kultury Placówki Upowszechniania Kultury w Skalbmierzu tworzy się:

  • Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Skalbmierzu przy ulicy Szkolnej 1

 

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

 

 

Uchwała XLI/221/2014

   Z dnia 30.10.2014r

 

 

 

 

 

Uchwała NR XXVI/114/2020 z dnia 25.06.2020r

 

 

 

Nie dotyczy

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Jadwiga Nanuś
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
2020-10-13
Data publikacji:
2020-10-13
Data ostatniej zmiany:
2021-02-22

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-08-12 14:14:06, zmian dokonał(a): ppietrzyk

WCAG 2.0 (Level AA)