Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego

Zbieranie statystyk

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbieranie statystyk

Dostawa kruszywa drogowego kamiennego na drogi gminne i dojazdowe na terenie Gminy Skalbmierz w ilości 2559 ton

Zbieranie statystyk

Dostawa kruszywa drogowego kamiennego na drogi gminne i dojazdowe na terenie Gminy Skalbmierz w ilości 2559 ton

Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie „PRZETARG NIEOGRANICZONY” art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2017 r. Nr poz. 1579 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą. Wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-08-23 13:19:32, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)