Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz


Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drzew

Zbieranie statystyk

O G Ł O S Z E N I E

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Topoli, Topola 259, 28-530 Skalbmierz,  ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drzew gat. świerk pospolity w liczbie 36 sztuk, rosnących na działce nr ewid. 1189/3 (przy budynku szkolnym).

Cena wywoławcza wynosi odpowiednio:

obwód pnia:  od 110 cm do 137 cm – 70 zł/szt. (12 sztuk)

                      od  85 cm do 103 cm – 60 zł/szt. (13 sztuk)

                      od 55 cm do 80 cm – 50 zł/szt. (11 sztuk)

Przetarg odbędzie się w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Topoli w dniu 20 listopada 2018 r. o godz. 11:30 - świetlica szkolna.

Umowa zostanie podpisana z oferentem (oferentami), który przedstawi najwyższą cenę zakupu drzewa.

Wymagany termin wycięcia drzew do 31 grudnia 2018 roku. Oferent (oferenci), który zakupi drzewo dokona jego wycinki we własnym zakresie zachowując zasady BHP. Oferent po dokonanym wycięciu drzewa uporządkuje teren z gałęzi oraz pozostawi pień równo z terenem.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Topoli zastrzega sobie możliwość unieważnienia przeprowadzonego przetargu bez podania przyczyn.

Informacje dotyczące w/w przetargu można uzyskać w sekretariacie  SP Topola, tel. 41 3529 834 lub 41 3529 175.

 

Dyrektor

Elżbieta Krupa

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2018-11-07
Data publikacji:
2018-11-07
Data ostatniej zmiany:
2018-11-07

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-02-25 09:30:24, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)