Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz


2018-02-28
Ikona statystyk

Program "Zorza"

Nabór wniosków realizowanych w ramach Programu „ZORZA” - Czyste powietrze nad Świętokrzyskim

Program „ZORZA”

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłosił nabór wniosków realizowanych w ramach Programu „ZORZA”-Czyste powietrze nad Świętokrzyskim’

 

Dofinansowaniem objęte są następujące działania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych :

 • Podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej wraz z trwałym odłączeniem od instalacji obecnego kotła/pieca.
 • Wymiana pieców/kotłów opalanych paliwem stałym (węgiel, biomasa) na nowoczesne o wyższej sprawności, przy czym instalacja kotłów na paliwa stałe spełniających wymogi rozporządzenia z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U. z 2017 r., poz. 1690), możliwa jest wyłącznie na terenach, gdzie nie ma dostępu do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
 • Wymiana pieców/kotłów opalanych paliwem gazowym/olejowym na zasilane wyłącznie energią elektryczną
 1. Cel programu:
  1.1.  Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie pyłów PM2,5, PM10 oraz innych zanieczyszczeń powstających w wyniku niskiej emisji, zagrażających zdrowiu i życiu ludzi oraz negatywnie wpływających na stan środowiska;
  1.2.  Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz innych gazów cieplarnianych.

 

Dofinansowanie w formie dotacji, przy czym maksymalna kwota dotacji nie może przekraczać:

 • 3 000 zł w przypadku kotłów na paliwo stałe opalanych węglem (np. ekogroszek),
 • 3 500 zł w przypadku kotłów na paliwo stałe opalanych biomasą (np. pellet),
 • 4 000 zł w przypadku kotłów na paliwo ciekłe lub gazowe,
 • 5 000 zł w przypadku urządzeń zasilanych wyłącznie energią elektryczną (np. pompa ciepła, piec akumulacyjny) lub podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej.

 

Na stronie WFOŚiGW w zakładce "Programy", „OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI - OZE” można uzyskać wszystkie informacje o programie oraz pobrać wniosek do wypełnienia

 

Forma naboru – nabór ciągły rozpoczyna się w dniu 15.02.2018 r. i trwał będzie do wyczerpania środków finansowych lub do decyzji Zarządu Wojewódzkiego Funduszu o zawieszeniu lub zakończeniu naboru, jednak nie później niż do dnia 15 października 2018 r.

Za dzień złożenia wniosku uważa się datę wpływu dokumentów do biura Funduszu !!!     

Informacji udziela również Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu pokój nr 10.

 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-03-30 15:14:3, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)